گروه مورد نظر : عنوان پروژه :
قسمتی از عنوان پروژه تان را وارد نمائید ...
قیمت پروژه از : تا : داکیومنت : کامنت :
جستجو پروژه
طبقه بندی پروژه ها
خدمات ویژه ناب پروژه
آخرین پروژه ها
تبلیغات متنی
بنرهای تبلیغاتی
آمار بازدید سایت
افراد آنلاین در سایت ناب پروژه تعداد افراد آنلاين : 3
بازدید امروز سایت ناب پروژه تعداد بازديد امروز : 930
تعداد بازدید دیروز از سایت ناب پروژه تعداد بازديد دیروز : 236
کاربران آنلاین در ناب پروژه تعداد بازدید کل : 4,217,547
   

پیش بینی بار مصرفی برق با درخت تصمیم در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات پیش بینی بار مصرفی برق با استفاده از درخت تصمیم انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست بار مصرفی مربوط به یک سال بوده و عملیات پیش بینی با استفاده از روش درخت تصمیم صورت گرفته و در نهایت بار مصرفی مربوط به یک ساعت، یک روز یا یک هفته پیش بینی شده و در قالب یک فایل اکسل همراه با عد ...

42,500 تومان

پیش بینی بار مصرفی برق با شبکه عصبی MLP در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات پیش بینی بار مصرفی برق با استفاده از شبکه عصبی MLP انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست بار مصرفی مربوط به یک سال بوده و عملیات پیش بینی با اس ...

46,000 تومان

پیش بینی بار مصرفی برق با ماشین بردار پشتیبان(SVM) در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات پیش بینی بار مصرفی برق با استفاده از ماشین بردار پشتیبان(SVM) انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست بار مصرفی مربوط به یک سال بوده و عملیات پیش ...

47,000 تومان

پیش بینی بار مصرفی برق با شبکه عصبی در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات پیش بینی بار مصرفی برق با استفاده از شبکه عصبی انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست بار مصرفی مربوط به یک سال بوده و عملیات پیش بینی با استفاده از روش شبکه عصبی صورت گرفته و در نهایت بار مصرفی مربوط به یک ساعت، یک روز یا یک هفته پیش بینی شده و در قالب یک فایل اکسل همراه با عدد ...

48,200 تومان

پروژه خوشه بندی کاربران با رپید ماینر با استفاده از k-means - Rapid miner

این پروژه بروی دیتاست مربوط به کاربران که شامل 6040 رکورد کاربر است. عملیات خوشه بندی با استفاده از الگوریتم k-means انجام می دهد. روش کار بدین صورت است که ابتدا داده های مربوط به کاربران را به نرم افزار دا ...

38,900 تومان

پیاده سازی کشف تقلب در سیستم بانکداری الکترونیک با رپیدماینر – شبیه سازی مقاله isi سال 2014

این پروژه که با نرم افزار داده کاوی rapidminer انجام شده است، بسیار کاربردی و مورد استفاده در مقاطع مختلف می باشد. در پروژه کشف تقلب در سیستم بانکداری الکترونیک از یک دیتاست معتبر که مربوط به تراکنش های بان ...

78,500 تومان

طبقه بندی الگوی تصویر با الگوریتم درخت تصمیم در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات طبقه بندی الگوی تصویر  با استفاده از درخت تصمیم انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست الگوهای تصاویر  بوده و عملیات طبقه بندی با استفاده از روش درخت تصمیم صورت گرفته و در نهایت الگوهای تصاویر  مربوطه طبقه بندی شده و در قالب یک فایل اکسل همراه با عدد طبقه بندی شده به خروجی ارسال م ...

41,500 تومان

استخراچ قوانین از الگوی تصویر با الگوریتم FP-GROWTH در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات استخراچ قوانین از الگوی تصویر  با استفاده از FP-GROWTH انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست الگوهای تصاویر  بوده و عملیات استخراچ قوا ...

35,800 تومان

خوشه بندی الگوی تصویر با الگوریتم K-MEANS در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات خوشه بندی الگوی تصویر  با استفاده از K-MEANS انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست الگوهای تصاویر  بوده و عملیات خوشه بندی با استفاده ا ...

32,500 تومان

طبقه بندی الگوی تصویر با الگوریتم KNN در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات طبقه بندی الگوی تصویر  با استفاده از KNN انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست الگوهای تصاویر  بوده و عملیات طبقه بندی با استفاده از رو ...

45,200 تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست حیوانات UCI با استفاده از درخت تصمیم در رپیدماینر

این پروژه با استفاده ار نرم افزار داده کاوی رپیدماینر(rapidminer) تهیه شده است. همانطور که از عنوان پروژه مشخص است در این پروژه الگوریتم درخت تصمیم بروی داده های animals

41,000 تومان

طبقه بندی الگوی تصویر دیتاست UCI با الگوریتم درخت تصمیم در رپیدماینر - Rapid miner

در این پروژه که با نرم افزار رپید ماینر نسخه 5 تهیه شده است، عملیات طبقه بندی الگوی تصویر  با استفاده از درخت تصمیم انجام شده است. ورودی مسئله دیتاست الگوهای تصاویر  بوده و عملیات طبقه بندی با استفاده از روش درخت تصمیم صورت گرفته و در نهایت الگوهای تصاویر  مربوطه طبقه بندی شده و در قالب یک فایل اکسل همراه با عدد طبقه بندی شده ...

42,000 تومان

داکیومنت طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از روش درخت تصمیم در نرم افزار رپیدماینر

در این پروژه که با نرم افزار داده کاوی رپید ماینر تهیه شده است، عملیات طبقه بندی را با استفاده از درخت تصمیم یا الگوریتم decision tree انجام داده و ضمن رسم درخت نتایج را نیز نمایش می دهد. روال کار بدین صورت ...

42,100 تومان

داکیومنت طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از روش شبکه عصبی در نرم افزار رپیدماینر

در این پروژه که با نرم افزار داده کاوی رپید ماینر تهیه شده است، عملیات طبقه بندی را با استفاده از شبکه عصبی یا الگوریتم شبکه عصبی انجام داده و ضمن رسم درخت نتایج را نیز نمایش می دهد. روال کار بدین صورت است که ابتدا با توجه به حجم داده های مربوط به پروتئینی که در اختیار داریم، 30% از داده ها را به عنوان داده های 44,200 تومان

داکیومنت پیش بینی بارش باران با درخت تصمیم با استفاده از روش درخت تصمیم در رپیدماینر

در این پروژه که با نرم افزار داده کاوی رپید ماینر تهیه شده است, عملیات پیش بینی بارندگی را با استفاده از درخت تصمیم یا الگوریتم درخت تصمیم انجام داده و ضمن رسم درخت نتایج را نیز نمایش می دهد. روال کار بدین صورت است که ابتدا با توجه به حجم داده های مربوط به بارندگی که در اختیار داریم, 30% از داده ها را به عنوان داده های ...

43,600 تومان

داکیومنت پیش بینی بارش باران با استفاده از روش شبکه عصبی(neural network) در رپیدماینر - rapidminer

در این پروژه که با نرم افزار داده کاوی رپید ماینر تهیه شده است, عملیات پیش بینی بارندگی را با استفاده از شبکه عصبی(neural network)  یا الگوریتم شبکه عصبی(neural network

42,500 تومان

داکیومنت پیش بینی بارش باران با استفاده از روش کا نزدیکترین همسایه(KNN) در رپیدماینر

در این پروژه که با نرم افزار داده کاوی رپید ماینر تهیه شده است, عملیات پیش بینی بارندگی را با استفاده از کا نزدیکترین همسایه(KNN) یا الگوریتم کا نزدیکترین همسایه(KNN 44,000 تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم درخت تصمیم

این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار داده کاوی رپید ماینر و بر روی دیتاست سایت یو سی آی انجام شده است که هدف اصلی آن ارزیاب تشخیصی بیماری دیابت می باشد.

دیتا ست:

43,000 تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم KNN

این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار داده کاوی رپید ماینر و بر روی دیتاست سایت یو سی آی انجام شده است که هدف اصلی آن ارزیاب تشخیصی بیماری دیابت می باشد.

دیتا ست:

42,500 تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم نایوبیز

این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار داده کاوی رپید ماینر و بر روی دیتاست سایت یو سی آی انجام شده است که هدف اصلی آن ارزیاب تشخیصی بیماری دیابت می باشد.

دیتا ست:

41,200 تومان

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از درخت تصمیم در رپیدماینر - rapidminer

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به ATM، در نهایت در حدود 64 هزار نمونه از تراکنش های موفق و ناموفق مشتریان و مراجعه کنندگان به دستگاه خودپرداز جمع آوری گردیده است.

44,250 تومان

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از k نزدیکترین همسایه(KNN) در رپیدماینر - rapidminer

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به ATM، در نهایت در حدود 64 هزار نمونه از تراکنش های موفق و ...
42,100 تومان

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از شبکه عصبی MLP در رپیدماینر - rapidminer

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به ATM، در نهایت در حدود 64 هزار نمونه از تراکنش های موفق و ناموفق مشتریان و مراجعه کنندگان به دستگاه خودپرداز جمع آوری گردیده است.

45,200 تومان

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از نایوبیز(naive bayes) در رپیدماینر - rapidminer

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به ATM، در نهایت در حدود 64 هزار نمونه از تراکنش های موفق و ناموفق مشتریان و مراجعه کنندگان به دستگاه خودپرداز جمع آوری گردیده است.

43,000 تومان

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از شبکه عصبی در رپیدماینر - rapidminer

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به ATM، در نهایت در حدود 64 هزار نمونه از تراکنش های موفق و ناموفق مشتریان و مراجعه کنندگان به دستگاه خودپرداز جمع آوری گردیده است.

44,520 تومان
تصویر پروژه در ناب پروژه